Prioritatea și măsura

Prioritatea 2
Schimbul de resurse și competențe pentru protecția și conservarea mediului.

Măsura 1
Consolidarea cunoștințelor și bazei de informații comune necesare pentru a se adresa provocărilor în domeniul protecției mediului sistemelor fluviale și maritime.