Implementare/Activități

GA1
Monitorizarea parametrilor fizico-chimici și biologici ai sistemelor acvatice de suprafață în nord-vestul bazinului Mării Negre.

GA2
Training expert pentru experți de mediu

Workshop și Training în România
„Furnizarea deciziilor politice durabile pentru abordarea problemelor de mediu în bazinul Mării Negre”

Workshop și Training în Ucraina
„Definirea și identificarea indicatorilor fizico-chimici și biologici”

Workshop și Training în Moldova
„Cum oferim o evaluare durabilă cuantificată și sinergii între diferitele surse de poluare identificate în nord-vestul bazinului Mării Negre”

Workshop și Training în Armenia
„Furnizarea de inițiative de cercetare de înaltă calitate, bazate pe indicatorii fizico-chimici și biologici legate de calitatea sistemelor acvatice de suprafață în nord-vestul bazinului Mării Negre ”

GA3
Vizibilitatea acțiunii
Conferință de lansare a proiectului
Campanie de conștientizare

Seminar 07.07.2015

Seminar 13.08.2015

Seminar 14.08.2015