Obiectiv General / Obiective Specifice

Obiectiv general

Sprijinirea dezvoltării durabile a politicilor de mediu prin implementarea inițiativelor de cercetare inovatoare axate pe analiza, monitorizarea și investigarea parametrilor fizico-chimici și biologici ai sistemelor acvatice de suprafață din nord-vestul bazinului Mării Negre.

Obiective specifice
  1. Dezvoltarea unui parteneriat transfrontalier durabil între instituțiile de mediu angajate în punerea în aplicare a inițiativelor de cercetare inovatoare, bazate pe instrumente moderne de analiză a sistemelor acvatice de suprafață în nord-vestul bazinului Mării Negre .
  2. Diseminarea utilizării tehnicilor moderne de investigare a agenților de poluare ( nutrienți ) în sistemele acvatice , în nord-vestul bazinului Mării Negre prin traininguri transfrontaliere și ateliere pentru experți tehnici de mediu și alte categorii de personal .
  3. Promovarea eficientizării politicilor de mediu durabil de către titularii de decizii cheie prin dezvoltarea și implementarea de soluții software / unelte ( compuse din site-ul web pentru diseminare, portal IT pentru comunicare și rețea socială în rândul oamenilor de știință și experți tehnici de mediu , componente BI , și componenta de monitorizare Indicator ) pentru investigarea datelor de mediu ( în trecut și în prezent ) .